Browsing All Posts published on »July 15th, 2008«

>B_U_M_S away

July 15, 2008

0

>pgktpos ng inuman.. pgktpos ng granmang inuman..ksma brkada at divine..pgktpos ng hangover..pgktpos maligo sa ulan.. it starts to kick-in..tangna la na..la na..wala na.. hehe bum ulittsk tsk tsk