>B_U_M_S away

Posted on July 15, 2008

0


>pgktpos ng inuman..
pgktpos ng granmang inuman..ksma brkada at divine..
pgktpos ng hangover..
pgktpos maligo sa ulan..

it starts to kick-in..
tangna la na..la na..
wala na..

hehe

bum ulit
tsk tsk tsk

Posted in: Uncategorized