>flans. brulees. cakes.

Posted on May 25, 2010

0


>nothin special.
just want to remember this day.
130 creme brulee
130 coffee creme brulee
14 round cakes. choco moist
2 hotel pans ng leche flan

tang*na kapagod.
ceramic pa lahat ng brulees.
bigat buhatin. nakakangatog ng tuhod.
panis ang dumbles sa arm exercises.
mano manong haluan. whisk
except sa moist cake syempre hehe.
di rin option makahulog. masyadong mahal =)
at dahil sa dami ng baking..
overtime ng isang oras..
alas onse pasado na nakauwi.

this is not a complaint.
completely satisfied with work. more so happy.
malamig na beer lang ang katapat.
o mainit na masahe =)

Posted in: Uncategorized